Huishoudboekje in hoofdlijnen

Gerealiseerd € 550.726

Afwijking € 7.343

Gerealiseerd € 556.133

Afwijking € 13.061

Gerealiseerd € 68.024

Afwijking € -56

Maatschappelijke participatie

Gerealiseerd € 9.791

Afwijking € 297

Gerealiseerd € 114.649

Afwijking € -2.686

Ondersteuning en zorg

Gerealiseerd € 8.265

Afwijking € 1.376

Gerealiseerd € 95.645

Afwijking € 113

Werk en inkomen

Gerealiseerd € 55.530

Afwijking € 1.750

Gerealiseerd € 40.636

Afwijking € -10.045

Duurzame stedelijke vernieuwing

Gerealiseerd € 27.426

Afwijking € 11.646

Gerealiseerd € 93.597

Afwijking € -1.453

Beheer en onderhoud

Gerealiseerd € 81.479

Afwijking € 4.146

Gerealiseerd € 34.993

Afwijking € -13

Burger, bestuur en veiligheid

Gerealiseerd € 12.982

Afwijking € 1.158

Gerealiseerd € 59.909

Afwijking € -2.132

Algemene dekkingsmiddelen

Gerealiseerd € 337.187

Afwijking € 563

Gerealiseerd € 43.273

Afwijking € 23.616

Mutaties reserves

Gerealiseerd € 23.474

Afwijking € -7.877