Meer gemeentelijke informatie onderbrengen in basis- en kernregistraties