Haarlemmers weten waar zij terecht kunnen voor informatie, advies, ondersteuning en hulp