Vrijwillige inzet blijft onverminderd hoog en voldoende divers