6.4 Overzicht personeel

Peildatum 31-12-2017

Leeftijdsopbouw medewerkers gemeente Haarlem

Aantal

Percentage

> 60 jaar

182

15%

50-59 jaar

423

36%

40-49 jaar

344

29%

30-39 jaar

159

13%

< 30 jaar

76

6%

Totaal

1.184

100%

Peildatum 31-12-2017

Gemiddelde leeftijd

Leeftijd

Vrouw

48,1

Man

49,1

Man/vrouw

48,5

Hoofdafdeling

Toegestane formatie in FTE
31-12-2017

Bezetting in FTE
31-12-2017

Totale begrote personeelslasten 2017

Totale werkelijke personeelslasten 2017

Bestuur

Raad

1.012

975

College van burgemeester en wethouders

1.011

1.021

Totaal Bestuur

-

-

2.023

1.996

Huidig personeel

Directie

2,0

2,0

289

303

Concernstaf

34,0

35,8

2.715

3.122

Griffie

7,6

5,6

459

544

Middelen & Services

206,2

211,0

16.848

15.426

Stadszaken

151,6

161,2

12.432

14.577

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

216,3

207,6

13.634

14.080

Dienstverlening, Veiligheid en Vergunningen

240,3

238,3

15.251

16.015

Gebiedsontwikkeling en Beheer

161,8

182,0

8.951

9.938

Totaal huidig personeel

1.019,8

1.043,5

70.579

74.005

Boven de sterkte [1]

-

9,0

0

0

Totaal

1.019,8

1.052,5

72.602

76.001

[1] De personele lasten voormalig personeel en boven de sterkte zijn ten laste gebracht van de daarvoor bestemde voorzieningen.